Medikuen greba nafarroan: Osasunbidea medikuei eskaintza

Medikuen greba nafarroan: Osasunbidea medikuei eskaintza

Soldatak igotzea, lan karga arintzea eta sare publikoan aritzeko osagarriak izatea eskaini die Osasunbideak medikuei

Osasun Departamentuaren azken eskaintzaren arabera, esklusibotasuna kenduta ere sendagileak ezinen dira sare publikoan eta pribatuan aldi berean jardun

«Asmo handikoa», «sendoa», «aurrekontuetan eragin handia izanen duena»… Nafarroako Gobernuko Osasun Departamentuak beste eskaintza bat egin die otsailaren 1ean greba mugagabea hastekoak diren medikuei. Osasun Departamentuko zuzendari nagusi Carlos Artundok, Osasunbideko zuzendari kudeatzaile Gregorio Atxutegik eta erakundeko profesionalen zuzendari Pedro Ardaizek agerraldia egin dute gaur eguerdian, Nafarroako Sindikatu Medikoari helarazi dioten azken proposamenaren berri emateko.

Hiru ardatz ditu eskaintzak: soldatak igotzea —bai soldata oinarria, bai aparteko orduak—, lan karga arintzea eta esklusibitatea kentzea, baina «sare publikoan eta pribatuan aritzeko bateraezintasuna» ezarrita. «Badakigu Nafarroako medikuak desabantailan direla beste erkidego batzuetako profesionalekin alderatuta. Medikuak baliabide eskasa dira, ezinbestekoak eta formakuntza luzea behar dutenak. Horregatik, ezin gara atzean gelditu. Nafarroak lehiakor izan behar du mediku gazteak erakartzeko garaian», azaldu du Artundok.

Proposamenaren gakoak

SOLDATA OINARRIA: Medikuen oinarrizko soldata igotzeko konpromisoa hartu du Osasunbideak. Ospitaleetako medikuen igoera hilean 406 eurokoa izanen da. Lehen arretako medikuena, berriz, 389 eurokoa.

GUARDIAK: Medikuek legez egin behar dituzten aparteko orduak dira guardiak —ez dira hautazkoak—, eta horien konpentsazio ekonomikoa hobetzea proposatu dute Osasunbideko buruek: %10eko igoera.

 

 

LAN KARGAK MURRIZTEA: Sendagileek pairatzen duten lan gainkarga arintzeko, gehienezko paziente kopurua murriztuko dute: egunean 32 gehienez, eta paziente bakoitzari 12 minutuko kontsulta bermatuta.

ESKLUSIBOTASUNA: Jardun esklusiboaren betekizuna kentzea onartu du Osasunbideak, baina «bateraezintasunari» buruzko klausula bat gehituta: sendagileei aukera emanen zaie lanetik kanpo beste jarduera profesional batzuk egiteko, soilik sare publikoan duten espezialitatearekin zerikusirik ez badute: kontsulta pribatua jarri nahi dutenek uko egin beharko diote esklusibotasun sariari. Zerbitzuburuak eta zuzendariak ezinen dira sare publikoan eta pribatuan aldi berean jardun.

Elkarretaratzea, bihar

Nafarroako Sindikatu Medikoak agerraldia egin du gaur, otsailaren 1etik aurrera egitekoa den greba mugagabearen eta Nafarroako Gobernuarekin zabalik duen negoziazio prozesuaren berri emateko. Zehazki, sendagileen «lan gainkarga» izan dute hizpide, sindikatu kontserbadorearen irudiko arazo hori konpontzea «ezinbestekoa» baita greba bertan behera uzteko. Are: lan ikuskaritzako zerbitzuan salaketa aurkeztu dute gainkarga horregatik. Sindikatuko idazkari nagusi Alberto Perezek salatu du Nafarroako Osasun Departamentuak orain arte helarazi dizkien proposamenak ez direla «ez berehalakoak, ezta nahikoak ere».

Sindikatu Medikoak jakinarazi du, gainera, bihar 18:00etan elkarretaratzea eginen dutela Iruñeko Sarasate pasealekuan, lan gainkarga salatzeko: «Medikuen eskasiaren ondorioz, osasun zentroetako lanak gainezka egiten du sarritan, eta lankide askok arratsaldez ere gelditu behar dute ia egunero, eta gainkarga horrekin ere, ezin dira pazienteen beharrak bete».

Biharko protestarekin, sindikatuak nahi du «gobernuak kontzientzia hartzea auzi honen gainean, bai egungo gobernuak, bai hurrengoak». Zehazki, beharrak «langile kopuruari eta aurrekontuari» dagozkiela gaineratu dute: «Ezinbestekoa da lantalde eta prestazio maila egokia berreskuratzea».

[/vc_column_text]

Osasunbide ha ofrecido a los médicos un aumento de sueldo, un aligeramiento de la carga de trabajo y la incorporación de trabajar en la red pública

Según la última oferta del Departamento de Salud, aunque se elimine la exclusividad, los médicos no pueden operar en las redes pública y privada al mismo tiempo.

«Ambiciosa», «fuerte», «que va a tener un gran impacto en los presupuestos»… El Departamento de Salud del Gobierno de Navarra ha hecho otra oferta a los médicos que van a iniciar una huelga indefinida el próximo 1 de febrero. Carlos Artundo, director general del Departamento de Salud, Gregorio Atxutegi, director gerente de Osasunbide, y Pedro Ardaiz, director de profesionales de la organización, han hecho declaraciones hoy al mediodía, para informarles de la última propuesta que se ha enviado al Sindicato Médico de Navarra.

La oferta tiene tres puntos principales: subir los salarios -tanto el salario base como las horas extraordinarias-, aliviar la carga de trabajo y quitar la exclusividad, pero con el establecimiento de «la incompatibilidad de trabajar en las redes pública y privada». “Sabemos que los médicos navarros están en desventaja frente a los profesionales de otras comunidades. Los médicos son un recurso escaso, imprescindible y que requiere una larga formación. Por eso no podemos quedarnos atrás. Navarra debe ser competitiva a la hora de atraer a médicos jóvenes”, explica Artundo.

Puntos clave de la propuesta

SUELDO BÁSICO: Osasunbide se ha comprometido a aumentar el salario base de los médicos. El incremento para los médicos del hospital será de 406 euros al mes. Médicos de atención primaria, en cambio, 389 euros.

GUARDIAS: Los médicos están obligados por ley a trabajar horas extra -no son opcionales- y los responsables de Osasunbide han propuesto mejorar su compensación económica: un 10% más.

 

 

REDUCCIÓN DE LA CARGA DE TRABAJO: Para aliviar la carga de trabajo que sufren los médicos, se reducirá el número máximo de pacientes: un máximo de 32 por día, y cada paciente tiene garantizada una consulta de 12 minutos.

EXCLUSIVIDAD: Osasunbide ha acordado eliminar la obligación de ejercicio exclusivo, pero con el añadido de una cláusula de «incompatibilidad»: se dará la oportunidad a los médicos de realizar otras actividades profesionales fuera del trabajo, sólo si no están relacionadas con su especialidad en la red pública: los que quieran montar una consulta privada tendrán que renunciar a la exclusividad del premio Los administradores y directores de servicios no pueden trabajar en las redes públicas y privadas al mismo tiempo.

Reunión mañana

El Sindicato Médico de Navarra ha hecho hoy un comunicado, para informar sobre la huelga indefinida que tendrá lugar a partir del 1 de febrero y el proceso de negociación que tiene abierto con el Gobierno de Navarra. En concreto, hablaron de la «sobrecarga» de médicos, pues solucionar este problema a imagen del gremio conservador es «imprescindible» para cancelar la huelga. Incluso: presentaron una denuncia en la inspección de trabajo por esta sobrecarga. El secretario general del sindicato, Alberto Pérez, se ha quejado de que las propuestas que les ha hecho llegar hasta el momento el Departamento de Salud de Navarra «no son inmediatas ni suficientes».

El Sindicato Médico también ha anunciado que mantendrán una reunión mañana a las 18:00 horas en el paseo Sarasate de Pamplona, ​​para quejarse de la sobrecarga de trabajo: «Por la escasez de médicos, muchas veces el trabajo en los centros de salud está sobrecargado». , y muchos colegas tienen que detenerse incluso por la noche casi todos los días, e incluso con esta sobrecarga, no se pueden satisfacer las necesidades de los pacientes».

Con la protesta de mañana, el gremio quiere que «el gobierno esté al tanto de este tema, tanto el gobierno actual como el próximo». En concreto, añadieron que las necesidades corresponden a «el número de empleados y el presupuesto»: «Es fundamental restablecer el nivel adecuado de trabajo y prestaciones».

[/vc_row]

Defiende el derecho a la salud

Cada vez es más difícil sostener económicamente las acciones de OSALDE y esta página web. Si crees en nuestro proyecto por favor, hazte socia.

You have Successfully Subscribed!