ZER ARI DA GERTATZEN OSAKIDETZAN? QUÉ ESTÁ PASANDO EN OSAKIDETZA?

ZER ARI DA GERTATZEN OSAKIDETZAN? QUÉ ESTÁ PASANDO EN OSAKIDETZA?

ESKk, gainerako eragile sindikalekin batera, hainbat hamarkada daramatza pribatizazioen aurka borrokan, kudeaketa publikoko Osakidetzaren alde eta gure Lehen Arretaren ahalduntze, duintze eta zentraltasunaren alde, Osasun Sistema Publiko, Unibertsal eta Demokratiko baten barruan.

Osasun-zentroetako arreta-ordutegiak murriztea, EAGak ixtea, aurrez aurreko arretan denbora murriztea, profesional medikorik gabeko kontsultak eta zerbitzu-itxierak, eta prozesu konplexuenak ospitaleetan zentralizatzea eguneroko ogia izan dira eta izaten jarraitzen dira. Murrizketa horiek Osakidetzak herritarrei eman behar dien kalitatea eta arreta kaltetzen dute. Azkeneko gertaera Donostialdeko OSIko krisiarekin eta zerbitzuburuen protestarekin ari gara bizitzen.

Baina ez gaitezen engainatu, Osakidetzako kudeatzaileek sistematikoki aplikatu dituzte EAJk bere bazkidearen, PSEren, bizikidetzarekin agindutako murrizketa- eta pribatizazio-politikak; politika horiek Zentroetan aplikatu ahal izateko, zerbitzuburuez baliatu dira, eta jauntxo-sistema baten berezko botereak eman dizkiete, baliabide materialak eta giza baliabideak haien gustura erabiliz. Adibide argia da ESKk salatutako plazen esleipenarako pairatu den bezero- sistema.

Sindikatuok borrokatu gara administrazio inposatzaile eta autoritario honen aurka, langileekin, sindikatuekin, profesionalekin eta herritarrekin elkarrizketa, partaidetza eta negoziazioa sistematikoki ukatu duena.

Horregatik, ESKk ahalik eta mobilizazio zabalenak bultzatzen jarraituko du, ahalik eta herri-mugimendu, sindikatu eta Osakidetzako langile gehien bilduko dituztenak, gure Osasun Publikoaren alde eta Osakidetzak ezartzen dituen desegite-politiken aurka.

ESK, junto con el resto de los agentes sindicales, llevamos décadas luchando contra las privatizaciones, en favor de una Osakidetza de gestión pública y por el empoderamiento, la dignificación y la centralidad de nuestra Atención Primaria dentro de un Sistema de Salud Público, Universal y Democrático.

Los recortes en los horarios de atención en los centros de salud, el cierre de PACs, las reducciones en el tiempo dentro de la atención presencial, las consultas sin profesionales médicos y los cierres de servicio junto a las centralizaciones de los procesos más complejos en los hospitales han sido y son el pan de cada día. Recortes que suponen un deterioro en la calidad y en la atención que Osakidetza debe prestar a la ciudadanía. El último episodio lo estamos viviendo con la crisis en la OSI de Donostialdea y la protesta de las y los jefes de servicio.

Pero no nos engañemos, las y los diferentes gestores de Osakidetza han aplicado sistemáticamente las políticas de recortes y privatizaciones dictadas por el PNV con la connivencia de su socio, el PSE; para que estas políticas puedan ser aplicadas en los diferentes Centros, se han valido de las y los Jefes de Servicio, otorgándoles poderes propios de un sistema caciquil, en el que estos pueden disponer de recursos materiales y humanos a placer, buena prueba de ello es la denuncia que ESK lleva adelante por el sistema clientelar en la adjudicación de plazas para especialidades médicas.

Somos los sindicatos los que hemos abanderado la lucha frente a una administración impositiva y autoritaria que niega sistemáticamente el diálogo, la participación y la negociación con los trabajadores/as y sus sindicatos, con los y las profesionales y con la ciudadanía.

Es por ello por lo que ESK seguirá impulsando movilizaciones lo más amplias posibles, que engloben al mayor número posible de colectivos sociales, sindicatos y trabajadoras de Osakidetza, en defensa de nuestra Sanidad Pública y contra las políticas de desmantelamiento que impone Osakidetza.