No al tarifazo de la luz!

No al tarifazo de la luz!

Fuente: Ekologistak martxan/Federación de Asociaciones vecinales de Bilbao/Osalde

Irailaren 16an egindako kontzentrazioan adierazi genuen bezala, elektrizitatearen prezioak gure gizarte osoa zeharkatzen du: edozein igoerak gainerako jarduera, ondasun eta

zerbitzuen prezioei eragiten die, haien izaera edozein dela ere. Baina ez digute neurri berean eragiten pertsona guztiei. Emakumeek neurri handiagoan pairatzen dute pobrezia

energetikoa. Adingabeak ardurapean dituzten emakumeak, haurrak eta nerabeak.

Mendekotasuna duten pertsonak. Etxe batek faktura energetikoak ordaindu ezin dituenean, pilatu egiten dira. Horrela, bizitza duin bat garatzeko zailtasuna areagotuz doa: ezinezkoa bihurtzen da zorpetzearen eta prekarietatearen gurpiletik irtetea. Faktura energetikoa, elektrizitatearena bereziki, egiturazko pobreziaren oinarrietako bat da.

Hori dela eta, argiaren eta beste energia-iturri batzuen (butanoa, gasa…) igoera geldiezinak erakunde ekologistei, auzo elakarteei eta mugimendu sozialei indarrak batzera behartzen

gaitu, gobernuari eta oligopolio elektrikoaren konpainiei gehiegikeria horren aurkako neurri eraginkor eta errealak eskatzeko.

Gobernuak neurri batzuk hartu ditu, baina gaur egun ez dira nahikoak, argiaren prezioek marka historikoak ezartzen jarraitzen baitute.

Ekologistak Martxan erakunde ekologistak eta Bilboko Auzo Elkarteen Federazioak, pentsionisten mugimenduak lagunduta, salaketa ekintzak antolatu ditugu.

Gure ustez, beharrezkoa da aurrera egiten jarraitzea eta oligopolio elektrikoa modu argian salatzea, gorakada galantaren eragilea eta onuradun nagusia baita, eta herritarrei, oro har, kalte handia egiten baitie.

Gure ustez, beharrezkoa da igoera hori gelditzea, eta, horretarako, Estatuko Gobernuak eta Eusko Jaurlaritzak benetako neurri eraginkorrak hartu behar dituzte oligopolio elektrikoaren aurka.

Hona hemen premiazko neurri batzuk: Beharrezkoa da kostuen auditoria bat eta energiaren merkatuaren osoko erreforma bat egitea, teknologia bakoitzari bere kostu errealengatik ordainduko diona, ez enkante bidez, non teknologia guztiei eskainitako gehiengia aplikatzen zaien.

 

Espainiako Gobernuak, Red Eléctrica de España sistemaren operadorearen bidez, parte-hartze publiko handiagoa izan beharko luke, horniduraren segurtasunari eusteko funtsezko

 

zerbitzua delako, eta lehentasuna eman beharko dio elektrizitatearen prezioa murrizteari.

Sistema elektrikoa lehenbailehen publifikatzeko eskatzen dugu.

 

Premiazkoa da pobrezia energetikoaren aurka babesteko neurri espezifikoak onartzea: ez-ordaintzeen aurrean zuhurtasun-printzipioa aplikatzea, hau da, enpresa hornitzaileak

 

mozketa baten aurretik etxeko egoera sozioekonomikoa kontsultatzera behartzea eta, egoera ahulean egonez gero, hornidura bermatzea, kontsumitzaile kalteberaren figura

birdefinitzea, enpresek pobrezia energetikoaren kostuak beren gain hartzea eta tarifa sozial bat onartzea. Horretarako, Eusko Jaurlaritzak neurri irmoak hartu beahrko ditu.

Garrantzitsua da familientzako formakuntza eta laguntza kanpaina handiak egitea, kontratu energetikoak haien beharretara egokitzeko, energia-kontsumoa murrizteko eta

independentzia handitzeko. Modu honetan, haien bizi-kalitatea hobetuz.

Energia eskubide gisa aldarrikatzen dugu, eta ez negozio espekulatibo gisa.

Horregatik, Bilboko Auzo Elkarteen Federazioak eta Ekologistak Martxan-ek dei egiten diegu erakunde ekologistei, sindikalei, feministei, gazteei, pentsiodunei eta gizarte-erakundeei deialdi hau eurena egitera eta URRIAREN 7AN, 19:00etan, IBERDROLA DORRETIK denok batera manifesta gaitezen Bilboko kaleetaik zehar.

Bilbon, iraelearen 27an.

ATXIKIMENDUAK/ADHESIONES  (al  Lunes 4 de  Octubre de 2021)

 

– BERRI-OTXOAK (Plataforma Contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales)

– EKA/ACUV

– POSADA DE LOS ABRAZOS/BESARKATUZ

– ESK SINDIKATUA

– CCOO

– MAIZTERRAK, sindicato de inquilinos

– ELA

– LAB

– GAZTELEKUb

– SUKAR HORIA

– MEATZEALDEA BIZIRIK

– OMAL

– NASTIdePLASTICBIZAKIA

– STEILAS

– EUSKAL GUNE EKOSOZIALISTA

– OSALDE,  ONG por la salud publica

– BBT, Butroi Bizirik Trantsizioa

– ,BIZILUR, ONG de Cooperación

– REAS Euskadi

– XR Bizkaia, Extinction Rebellion Bizkaia

– ZALLA BAI

– KOMITE INTERNAZIONALISTAK

– MEKAUEN KONPARTSA

– ZIRIKA ¡, herri  gunea

– MUGARIK GABE, ONG de Cooperación al Desarrollo.

– MUNDUBAT, ONG de Cooperación al desarrollo.

– MARTIN ETXEA, casa de asilo y apoyo a refugiados-as

– BIZIZALEAK KONPARTSA

– GREENPEACE

– BIZIZ BIZ

– BILBAO ZAHARRA, SAN FRANTZISKO ETA ZABALAKO TALDEEN KOORDINAKUNDEA/La Coordinadora de Grupos de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala.

…….

Seguimos sumando apoyos

Como manifestábamos en la Concentración realizada el día 16 de septiembre, el precio de la electricidad atraviesa toda nuestra sociedad: cualquier subida repercute de forma

acumulativa en los precios del resto de actividades, bienes y servicios, sea cual sea su naturaleza. Pero no nos afectan de igual manera a todas las personas. Las mujeres

sufren en mayor medida la pobreza energética. Las mujeres con menores a su cargo.

Las y los niños y adolescentes. Las personas dependientes. Cuando un hogar no puede llegar a pagar las facturas energéticas, se van acumulando. De ese modo, va

aumentando la dificultad de poder desarrollar una vida digna: se vuelve imposible salir de la rueda del endeudamiento y de la precariedad. La factura energética,

especialmente la de la electricidad, es uno de los pilares de la pobreza estructural.

Por ese motivo la imparable subida de la luz y otras fuentes de energía (butano, gas..) nos obliga a organizaciones ecologistas, vecinales y sociales a unir fuerzas para exigir

al gobierno y a las compañías del oligopolio eléctrico medidas efectivas y reales contra este abuso.

El gobierno ha tomado algunas medidas, insuficientes a día de hoy, ya que los precios de la luz siguen marcando récords históricos.

Desde la organización ecologista Ekologistak Martxan y la Federación de Asociaciones Vecinales de Bilbao, apoyados por la organización de pensionistas, hemos organizado

acciones de denuncia.

Creemos que es necesario seguir avanzando y denunciar de una forma clara al

oligopolio eléctrico, causante y primer beneficiario de esta galopante subida, que tanto está perjudicando a la ciudadanía en general.

Creemos que es necesario parar esta escalada, para lo cual el Gobierno estatal y vasco, deben adoptar medidas efectivas y reales contra el oligopolio eléctrico, Como medidas más urgentes planteamos:

➢ Una auditoría de costes y una reforma completa del mercado de la energía que retribuya a cada tecnología por sus costes reales, no mediante subasta donde se aplica el máximo ofertado a todas las tecnologías.

➢ El Gobierno español, a través de Red Eléctrica de España, su operador del sistema, deberá tener una mayor participación pública, por tratarse de un servicio esencial dedicado a mantener la seguridad del suministro, y deberá priorizar la reducción del precio de la electricidad. Pedimos el urgente inicio de publificación del sistema eléctrico.

 

➢ Es urgente aprobar medidas específicas de protección contra la pobreza energética: aplicar el principio de precaución ante impagos, es decir, obligar a las empresas suministradoras a consultar la situación socioeconómica del hogar antes de un corte y garantizar el suministro si se produce una situación de vulnerabilidad, redefinir la figura del consumidor vulnerable, que las empresas asuman los costes de la pobreza energética y aprobar una tarifa social, para lo cual el Gobierno Vasco debe tener una acción contundente al respecto.

➢ Es importante realizar grandes campañas de formación y de ayudas a los hogares para ajustar sus contratos energéticos a sus necesidades, reducir su consumo de energía y aumentar su independencia, al mismo tiempo que mejoran su calidad de vida.

➢ Reivindicamos la energía como un derecho y no un negocio especulativo.

Por todo ello la Federación de AAVV de Bilbao y Ekologistak Martxan llamamos a las organizaciones ecologistas, sindicales, feministas, jóvenes, pensionistas y organizaciones sociales, a apoyar este llamamiento y a MANIFESTARNOS EN BILBAO EL DIA 7 DE OCTUBRE JUEVES A LAS 19,00 HORAS, DESDE LA TORRE IBERDROLA.

ATXIKIMENDUAK/ADHESIONES  (al  Lunes 4 de  Octubre de 2021)

 

– BERRI-OTXOAK (Plataforma Contra la Exclusión Social y Por los Derechos Sociales)

– EKA/ACUV

– POSADA DE LOS ABRAZOS/BESARKATUZ

– ESK SINDIKATUA

– CCOO

– MAIZTERRAK, sindicato de inquilinos

– ELA

– LAB

– GAZTELEKUb

– SUKAR HORIA

– MEATZEALDEA BIZIRIK

– OMAL

– NASTIdePLASTICBIZAKIA

– STEILAS

– EUSKAL GUNE EKOSOZIALISTA

– OSALDE,  ONG por la salud publica

– BBT, Butroi Bizirik Trantsizioa

– ,BIZILUR, ONG de Cooperación

– REAS Euskadi

– XR Bizkaia, Extinction Rebellion Bizkaia

– ZALLA BAI

– KOMITE INTERNAZIONALISTAK

– MEKAUEN KONPARTSA

– ZIRIKA ¡, herri  gunea

– MUGARIK GABE, ONG de Cooperación al Desarrollo.

– MUNDUBAT, ONG de Cooperación al desarrollo.

– MARTIN ETXEA, casa de asilo y apoyo a refugiados-as

– BIZIZALEAK KONPARTSA

– GREENPEACE

– BIZIZ BIZ

– BILBAO ZAHARRA, SAN FRANTZISKO ETA ZABALAKO TALDEEN KOORDINAKUNDEA/La Coordinadora de Grupos de Bilbao la Vieja, San Francisco y Zabala.

…….

Seguimos sumando apoyos

 

Bilbao 4 de octubre de 2021

[/vc_row]

Defiende el derecho a la salud

Cada vez es más difícil sostener económicamente las acciones de OSALDE y esta página web. Si crees en nuestro proyecto por favor, hazte socia.

You have Successfully Subscribed!