A los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

A los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos

Fuente:  Jose Luis Albizu Beristain, Lukax Dorronsoro Zeberio eta Nagore Dorronsoro Aizpurua Deba-Itziar 2018

Revista que sobre Derechos Humanos en Nuestra Casa Pequeña (Euskal Herria) y en Nuestra Casa Grande (este nuestro planeta) publicamos el 10 de diciembre. Felices fiestas. Joseluis

Atarikoa eta Giza Eskubideei buruzko interpretazioa

1950ean Francisco Javier Sanz de Oiza-k, Arantzazuko Basilika Berriaren aurrealderako amabirjina bat eta apostoluen friso bat egiteko enkargua eman zion Oteizari. 1955ean, Batikanoko Arte Santurako Batzorde Nagusi Pontifikalak ezegokitzat eman zituen lanak, “astakeriatzat”. Nork egingo zion otoitz erraiak atera zizkietela ematen zuen apostolu haiei, zioten aitzakiatzat. Protesta eskutitz batez erantzun zuen Oteizak, Eliza Katolikoaren arduradunak kritikatuz. Oteizaren 14 apostoluak edo traineruko 13 arraunlariak eta patroia, erreten batean baztertuak egon ziren 15 urtez, 1969an proiektua amaitu zuten arte.

50eko hamarkadan hutsuneak lantzeari lotu zitzaion Oteiza, materia murrizteari, hutsune eraginkorretan finkatzeko, energiaz aseak zeudelakoan eta polo positibo eta negatiboen bilduma gisako eskulturak atera zituen.

Ert-Amerikako maia herriarentzat hutsunea da, haziak eta loreak dira zenbakiei hasiera ematen die zeroa. Hazia da frijol/indabaren, zuhaitzaren hasiera, Izan eta ez izan” hori, Unibertsoak izate hasieran duen “huts kuantiko” hori. Hutsunea ez da ezereza, eragite bat baizik, izatearen hasierak beharrezko duen eragitea.

Horrela Oteizaren hutsune eraginkor horretatik eta maiengandik barrena milaka urtetan iraunez, heldu gara izanen milaka borrokaren eragilera, Giza Eskubideen aitorpena egitera, izate/aitortza praktikan gerta dadin oraindik asko falta bazaio ere. Eta “oraindik falta zaionaren adibide”, 2018an, “arma salmenta justifikatu egiten da”; Sauddi Arabiari bonba inteligenteak saltzea, jakinaren gainean, jendea hiltzeko; eta Saudi Arabiari Fragtak saltzeas, Yemenera laguntza humanitarioaren sarbidea den kaia blokeatu dezaten. Saudi Arabia, Giza eskubideak gutxien errespetatzen dituen herrialdea da again; baina, jende ezagun askoak negozio bikainak egiten dituzten tokia.

Cero Maya- Zero

Una interpretación de la Portada y los Derechos Humanos

En 1950, Oteiza recibió el encargo del arquitecto Francisco Javier Sáenz de Oiza quien de trabajar una virgen y un friso con los apóstoles para la fachada de la nueva basílica de Arantzazu.

En1955 la Pontificia Comisión Central para el Arte Sacro del Vaticano consideró las obras no adecuadas, demasiado “brutalistas”. ¿Quién iba a rezar a unos apóstoles a los que parecían haberles arrancado las entrañas? era la justificación. Oteiza respondió con una carta de protesta criticando a los responsables de la Iglesia Católica. Los 14 apóstoles de Oteiza o los 13 remeros y el patrón de una trainera, estuvieron abandonados en una cuneta durante 15 años hasta que en 1969 se finalizó el proyecto.

En la década de los 50, Oteiza como a trabajar la desocupación del espacio, a reducir la materia para concentrarse en los vacíos, a los que llamaba “activos”, como si estuvieran cargados de energía y las esculturas fueron un concentrado de polos positivos y negativos.

Para el pueblo maya de Mesoamérica es el vacío, la semilla y la flor son el cero necesario, el cero previo para dar inicio a los números. La semilla es ese previo al frijol/ indobaba, al árbol, ese “Ser y No Ser”, ese “vacío cuántico” previo a la existencia del Universo. El vacío no es la nada sino un activo, el activo previo necesario para la existencia.

Así, de ese vacío activo de Oteiza y del pueblo maya se llega a través de miles de años de existencia humana al activo de miles de luchas a una Declaración de los Derechos Humanos, una existencia/ reconocimiento del que tanto falta aún por llevar a la práctica. Y para muestra de lo que aún falta “tanto tanto para ser una realidad”, en este 2018 “se justifica la venta de armas”, la venta a Arabia Saudí de “bombas inteligentes, para matar inteligentemente, y de fragatas a Arabia Saudí, para bloquear el puerto por donde pueda llegar la ayuda humanitaria a Yemen”. Una Arabia Saudí, el país donde posiblemente se respetan menos los Derechos Humanos, pero en donde gente muy conocida hace grandes negocios.

Enlace a la revista: A los 70 años de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Deba-Itziar 2018

Defiende el derecho a la salud

Cada vez es más difícil sostener económicamente las acciones de OSALDE y esta página web. Si crees en nuestro proyecto por favor, hazte socia.

You have Successfully Subscribed!